Wat doet een financieel adviseur?

Wat doet een financieel adviseur?

Een financieel adviseur is een tussenpersoon die zich bezighoudt met het aanbieden van financiële producten. Onder financiële producten vallen bijvoorbeeld leningen, hypotheken en verschillende soorten spaarrekeningen. Hierbij treedt de financieel adviseur op als bemiddelaar tussen de koper en aanbieder. De aanbieders zijn in dit geval verzekeringsmaatschappijen en banken. Daarnaast kan een financieel adviseur zich ook specialiseren in bijvoorbeeld beleggingsadvies. In dat geval kijkt de adviseur naar mogelijkheden om in te investeren, met als doel om meer winst te genereren voor de klant.

Controle en toezicht

Tot 2006 werden de werkzaamheden van financieel adviseurs niet of nauwelijks gecontroleerd. Hier kwam vanaf 1 januari 2006 verandering in toen de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) in werking trad, deze werd in 2007 opgenomen in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT).
In de WFT is vastgelegd aan welke eisen een financieel adviseur moet voldoen alvorens deze zijn beroep mag uitoefenen. Dit is in de WFT middels drie verschillende onderdelen vastgesteld, deze onderdelen zijn deskundigheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening. Alles wat een financieel adviseur doet wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. Als een adviseur een onderdeel van deze wet schendt wordt zijn naam publiekelijk bekend gemaakt in de gedrukte media. Hij kan dan net zo goed stoppen met het uitoefenen van zijn beroep, want een adviseur die als slecht staat aangeschreven wordt door niemand meer vertrouwd.

Waarmee kan een financieel adviseur u helpen?

Een financieel adviseur kan u op verschillende gebieden van dienst zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld een adviseur inschakelen als u een nieuw huis gaat kopen, maar ook als u geld over heeft dat u graag wilt gaan beleggen. Voor beide situaties kunt u echter het beste verschillende adviseurs inschakelen. Er is namelijk geen enkele adviseur die volledig bekend is met alles wat er op het gebied van financiën speelt. Zoek dus altijd een adviseur uit die zich gespecialiseerd heeft in het gebied waarbij u hulp nodig heeft.

Een boekhouder of accountant als financieel adviseur

Bij een financieel adviseur wordt vaak gedacht aan mannen in dure pakken. Maar dit hoeft zeker niet altijd zo te zijn. De meeste accountants en boekhouders vervullen namelijk ook een functie als financieel adviseur. Het verschil is echter dat een accountant of boekhouder meer doet dan een financieel adviseur. Deze laatste houdt namelijk niet ook nog eens de boekhouding bij, maar geeft alleen maar advies. Een account kan ook een adviserende rol aannemen. Als u al een accountant of boekhouder heeft en u heeft slechts advies nodig op het gebied van belastingen kunt u vaak ook al bij hen terecht. Een goede accountant zorgt er namelijk voor dat u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen, aangezien zij op de hoogte zijn van alle aftrekmogelijkheden.

Wat doet een financieel adviseur nog meer?

Vaak doet een financieel adviseur meer dan alleen maar advies geven. Zeker op het gebied van hypotheken en leningen komt het vaak voor dat de adviseur als tussenpersoon optreedt en ook zorg draagt voor het afsluiten van de hypotheek of lening. Hetzelfde geldt voor verzekeringen. Als een adviseur de verzekering namelijk voor u afsluit krijgt hij hier vaak een provisie over. Door op te treden als tussenpersoon verdienen de meeste adviseurs hun geld.