Wat is WSNP?

WSNP staat voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit wil zeggen dat de wet niet kan toegepast worden op bedrijven en organisaties. Ze is uitsluitend in het leven geroepen om natuurlijke personen of privépersonen met zware schulden een uitweg te bieden. De WSNP is een laatste redmiddel wanneer u schulden in die mate zijn opgehoopt dat u er onmogelijk nog zelf kunt uitraken. Vanzelfsprekend is de wet een zware dobber die heel wat nadelige gevolgen inhoudt. Wanneer u gebruik maakt van de WSNP zult u gedurende drie tot vijf jaar onder begeleiding staan en zal elke inkomst en uitgave gecontroleerd worden door een derde partij. Bovendien zult u met een minimum aan geld moeten rondkomen en is er geen sprake meer van uitjes of vakanties. Op deze manier kan de overheid er zeker van zijn dat mensen niet te licht met de WSNP omspringen of al te makkelijk hun schulden kunnen laten kwijtschelden.

Genoteerd in het register?

Wanneer u gebruik maakt van de WSNP wordt u genoteerd in een register. Dit wordt enerzijds gepubliceerd, maar is anderzijds ook online beschikbaar gesteld. Hier moet u niet te licht overgaan. De notering zal niet zomaar verdwijnen en het zorgt ervoor dat elke handelaar, privépersoon en bank met één simpele klik te weten kunnen komen dat u het financieel moeilijk heeft. Ook potentiële werkgevers kunnen aan deze informatie geraken en dat is niet altijd prettig. Deze registratie dient in de eerste plaats om u tegen zichzelf en schuldeisers te beschermen. Schuldeisers krijgen de bevestiging van uw schuldsanering en weten dat ze hun geld via de rechtbank moeten opeisen. Uzelf zal ondervinden dat u bijna onmogelijk nog leningen kunt krijgen of aankopen verrichten op krediet. Zo wordt vermeden dat u zichzelf opnieuw in de schulden steekt.

Wat als u de regels niet volgt?

Eens u onder de WSNP valt, dient u zich ook strikt aan de regels van het saneringsplan te houden zoals deze door de rechter zijn opgesteld. Kiest u ervoor dit niet te doen, dan kan de rechtbank de schuldsanering op ieder ogenblik opheffen. Vanaf dat moment bent u failliet verklaard. Uw schuldeisers kunnen terug aanspraak maken op uw bezittingen en inkomsten. Bovendien kunt u niet zomaar terug schuldsanering aanvragen. U hebt dus geen wettelijke manieren meer om uit uw schulden te geraken. Dit kan tot behoorlijk grote problemen leiden waar u steeds dieper in wegzakt. Daarom is het uiterst belangrijk u steeds aan de regels te houden wanneer u schuldsanering hebt gekregen.