Wat te doen bij schulden?

Zoek professionele hulp bij schulden!

Een meervoudig antwoord is hier op zijn plaats: maak de schuldlast niet nog hoger, probeer om tot een vergelijk te komen met de schuldeisers. Zoek professionele hulp en besef vooral dat schulden makkelijker gemaakt worden dan terugbetaald.

Leer uzelf en uw uitgavenpatroon kennen

Ga eerst na hoe die totale schuldlast zo hoog is kunnen oplopen. Dit is geen ongeveer oefening, noteer precies wanneer en waarom de schulden werden aangegaan. Waren die aankopen echt nodig nu u ze, achteraf en met enige afstand, kan bekijken? Ging het om telkens spontane aankopen, gedreven door de reclame? Bent u dagelijks weer langs die ene vitrine gelopen om dan uiteindelijk uzelf te overtuigen van de absolute noodzaak van een aankoop? Ga ook na welke de normale uitgaven zijn. Begin met de vaste kosten: de huur van de woning, verwarming, verzekeringen, de auto, kleding, voeding. Kan hierop bespaard worden? Kan er goedkoper gehuurd worden, is de wagen niet buiten proportie, wat met uitgaan, roken, een dure hobby, vakanties? Maak voor uzelf een lijstje met langs de ene kant uw inkomen en langs de andere kant al de uitgaven. Schrap al de uitgaven die niet echt noodzakelijk zijn. Als de aflossingslast van de schulden dan nog te hoog is, moet er meer geschrapt worden of moeten de aflossingen gespreid over een langere termijn.

U heeft gespecialiseerde hulp nodig: de schuldhulpverlening

Als u hier niet uitgeraakt, dan is er de vrijwillige schuldhulpverlening. Deze experts brengen samen met u alles in kaart en maken, zo nodig, voor elke schuldeiser een voorstel voor een gespreide terugbetaling. De schuldeiser kan dit altijd weigeren, maar daar heeft hij meestal geen baat bij. U betaalt dan bijvoorbeeld gedurende 3 jaar maandelijks een vast bedrag terug. Op die manier lost u niet noodzakelijk de volledige schuld af, wel een groot gedeelte. De rest vervalt. Een leuke oplossing? Neen, want datgene wat u maandelijks overhoudt is nog lager dan het minimuminkomen. Dat doet echt pijn, maar na 3 jaar vertrekt u weer schuldvrij. Een andere expert-oplossing is uw schulden te laten overnemen door de gemeentelijke kredietbank die u dan, gedurende 3 jaar, maandelijks met rente terugbetaalt. Tenslotte kan u nog een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Binnen dit kader kan de rechter beslissen dat u de schulden terugbetaalt op 5 jaar. De schuldeisers kunnen dit niet weigeren, maar de voorwaarden zijn niet gering: geen auto meer en een bewindvoerder zal u opvolgen. U behoudt het bestaansminimum, maar betaalt wel alle vaste kosten zelf. Kijk ook eens op Lenengeld.eu voor informatie over schulden aflossen.