Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wat is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In dit artikel bekijken we de wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening. Wat is de wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening en waarvoor is deze wet nuttig? Het kabinetsbeleid is erop gericht dat mensen niet buiten de samenleving vallen. Mensen met veel of problematische schulden kunnen snel buiten de samenleving vallen. Uw leven kan ontwricht raken doordat u veel schulden heeft. Rekeningen kunnen niet meer betaalt worden en dit kan leiden tot deurwaardes en uiteindelijk tot uitzetting uit uw woning. De overheid wil graag dat mensen schulden zoveel mogelijk zelf oplossen. De schuldeiser zal samen met de schuldenaar moeten proberen een oplossing te vinden voor de achterstallige betalingen. Als deze twee partijen er toch niet uitkomen dan kan de gemeente u helpen bij het oplossen van het schuldenprobleem.

Lastiger

Voor de gemeenten wordt her steeds lastiger om mensen met schulden te helpen. Door de economische crisis hebben gemeenten minder budget tot hun beschikking en zijn de schulden van mensen hoger. Het wordt er dus niet makkelijker op!
De wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening is er om schuldhulpverlening beter te doen slagen. De wet zelf schrijft niet heel veel voor. De reden hiervoor is dat de gemeente zelf moet nadenken over hoe zij de cliënten het beste kan helpen.
De wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening is actief sinds 7 februari 2012 en bestaat daarmee nog niet zo heel lang. Vanaf 1 juli 2012 is de wet ook echt actief. Vanaf die datum moeten de gemeenten ook voldoen aan de eisen die zijn beschreven in de wet. De wet schrijft voor dat de gemeenten zelf een beleidsplan moeten maken dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening. Ook aan preventie moeten de gemeenten aandacht besteden, hoe kunnen schuldproblemen voorkomen worden? Een ander punt in de wet is dat groepen niet uitgesloten mogen worden (op voorhand). De schuldhulpverlening moet voor iedereen en elke groep van de maatschappij toegankelijk zijn. Als laatste willen wij het punt belichten van de wachttijd. Na een aanvraag heeft de gemeente maximaal 4 weken om te reageren.

Tot slot

Wij hopen dat u iets heeft aan de informatie over de wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening die wij zojuist in het kort beschreven hebben. Op onze website vindt u diverse artikelen die specifiek ingaan op uw eigen gemeente. Klik hiervoor bovenaan in het menu op Schuldhulp. Mogelijk staat uw gemeente er ook bij. U kunt dan lezen hoe u in uw eigen gemeente het schuldhulpverlening traject kunt ingaan.