Zorgverzekering schuld

Zorgverzekering schuld, steeds meer mensen hebben er mee te kampen

Een zorgverzekering schuld komt steeds vaker voor, gewoonweg omdat mensen niet de middelen hebben om de zorgverzekering te kunnen betalen. Toch is het heel belangrijk om toch uw zorgverzekering een hoge prioriteit te geven als u moet kiezen tussen betalingen. Vroeg of laat zal de premie voor de zorgverzekering toch betaalt moeten worden. Wat gebeurd er als u niet betaalt? In eerste instantie zult u meerdere herinneringen ontvangen waarin u gevraagd wordt de niet-betaalde premie alsnog te voldoen aan de zorgverzekeraar.

Na 6 maanden is het klaar

Maximaal 6 maanden lang zullen er herinneringen naar u toegezonden worden. Maar zoals alles, houdt ook dit een keer op. Na de 6 maanden zult u als wanbetaling worden geregistreerd bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Gelukkig blijft u wel verzekerd op het moment dat u de zorgverzekering niet betaalt of een schuld hebt opgebouwd bij uw zorgverzekeraar. Uiteindelijk kan de premie die u niet betaalt worden ingehouden op uw inkomsten. Stel dat u een baan heeft dan kan er dus besloten worden om eerst de premie in te houden en het resterende bedrag aan u uit te betalen. Op deze manier wordt u gedwongen om de premie te betalen. Een zorgverzekering is namelijk verplicht in Nederland voor iedere Nederlander, dus ook voor u.
Het grote nadeel van deze constructie is dat u meer gaat betalen na 6 maanden niet-betalen. De premie zal namelijk 130% bedragen in plaats van de normaal geldende 100%. Wij raden u dus sterk aan om uw zorgverzekeringspremie te betalen en te voorkomen dat u bij het CVZ aangemerkt wordt als wanbetaler. Als u eenmaal aangemeld bent zal het betalen van de premie er zeker niet makkelijker op worden!

Betalingsregeling

U kunt trachten een betalingsregeling te treffen met uw zorgverzekeraar. Als u bijvoorbeeld 600 euro aan schulden heeft kunt u proberen dit op te splitsen in twee jaar bijvoorbeeld en aan de zorgverzekeraar voorstellen hiermee akkoord te gaan. Op die manier kunt u de schulden die u heeft opgebouwd door het niet betalen van de zorgverzekering afbouwen.